Elektrokotly

Elektrokotly neprodukujú žiadne emisie, čo je výhodné na ich použitie napr. v chránených krajinných oblastiach alebo tam, kde nie je zavedený plyn. Elektrokotly nepotrebujú komín ani žiadne iné zariadenie na odvod spalín. Nepotrebujú ani vzduch pri spaľovaní ako kotly na iné palivá. Ľahká regulácia prevádzky, rýchla reakcia na okamžitú potrebu tepla pri priamom vykurovaní elektrokotlom.

názov max. vykurovací výkon
Raja 6K – 28K PROTHERM 28 kW
Aqua complet Raja 6K – 28K PROTHERM 28 kW