BUDERUS

Logano S111 – BUDERUS

Prospekt na stiahnutie – formát PDF (690 kB)

Logano - S111 - BUDERUS

Logano - S111 - BUDERUS

Oceľový stacionárny kotol na pevné palivo typ Logano S111 je zdroj tepla určený pre vykurovanie, rodinných domov či malých prevádzok. Rozsahy výkonov sú 12 – 45 kW.

Teleso kotla je zvárané z oceľových výliskov, vnútorný priestor je rozdelený vodnými lamelami na násypnú šachtu, spaľovací priestor a spalinové cesty, kde prúdia spaliny k odťahovému hrdlu.

 • Logano S 111 DOR 12, 16, 20, 24, 32: doporučené palivo hnedé uhlie, orech I. – výhrevnosť 16 MJ/kg o obsahu vody max. 28%
 • Logano S 111 DOR 25 MAX: doporučené palivo hnedé uhlie, orech I. (zrnitosť 20 – 40 mm) výhrevnosť 16 MJ/kg o obsahu vody max. 28%
 • Logano S 111 DOR 32 D, 45 D: predpísané palivo drevo výhrevnosť 13 MJ/kg o dĺžke 330 mm a priemere 100 mm a obsahu vody max. 20%

pri zmene paliva dochádza k zmene parametrov kotlov

Výhody:

 • Vysoká účinnosť až 86%
 • Jednoduchá montáž i obsluha.
 • Použitie vo vykur. systémech so samotiažným, alebo núteným obehom, s otvorenou i uzavretou expanznou nádobou.
 • Patentovaná sústava otočných a výklopných roštov.
 • Bezprašné roštovanie.
 • Spaľovanie paliva odhorievacím i prehorievacím spôsobom.
 • Regulácia primárneho a sekundárneho vzduchu.
 • Regulovateľný prívod terciárneho vzduchu pre spaľovanie menej hodnotných palív.
 • Výhodné umiestnenie regulátora výkonu

Logano G211 – BUDERUS

Prospekt na stiahnutie – formát PDF (690 kB)

Logano - G211 - BUDERUS

Logano - G211 - BUDERUS

Stacionárny liatinový kotol na tuhé palivo Logano G211 je určený na vykurovanie rodinných domov, príp. iných menších stavieb v škále výkonov 20 – 42 kW. Predpísaným paliom je drevo, čierne uhlie alebo koks. Rovnako je možné použiť i brikety, drevené brikety, pelety alebo štiepky. Hnedé uhlie je nevhodné z hľadiska zanášania kotla a spalinovodu. Typ D má zväčšený spaľovací priestor a je predovšetkým určený na spaľovanie dreva.

Kotlové teleso je vyrobené z kvalitnej sivej liatiny, teleso obsahuje i vodou chladené rošty. Prívod primárneho vzduchu je zaistený regulovateľnou klapkou v popolnicových dvierkach, prívod sekundárneho vzduchu otvorom so záklopkou v prikladacích dvierkach.

Vstup a výstup vykurovacej vody je pripojiteľný vnútorným závitom G2″. Odťahové hrdlo spalín s priemerom 150 mm je opatrené odťahovou klapkou pre zníženie komínového ťahu.

Opláštenie kotla je tvorené odnímateľnými panelmi s tepelnou izoláciou. Vpredu, v hornej časti kotla je umiestnený regulátor výkonu kotla. Súčasťou ponuky je i chladiaca slučka S1, ktorá chráni kotol proti prehriatiu.

Odporúča sa vybaviť kotol zariadením na stráženie min. teploty výstupnej vody z kotla 65°C.

Logano S121 – BUDERUS

Prospekt na stiahnutie – formát PDF (690 kB)

Logano S121 - BUDERUS

Logano S121 - BUDERUS

Teplovodné oceľové kotly Logano S121 sú určené pre spaľovanie dreva a drevného odpadu s maximálnou vlhkosťou do 20%. Spaľovanie splyňovaním v podtlakovej komore so špeciálnou keramickou tryskou zaručuje ekonomickú a ekologickú prevádzku s vysokou účinnosťou až 85%. Drevoplyn vyvinutý v zásobníku paliva prechádza keramickou tryskou a horí v spaľovacej komore. Pri tomto spaľovaní vzniká minimum popola.Na trh sa dodáva s výkonmi 18 až 38kW.


Výhody:

 • Vysoká účinnosť až 85%
 • Zabudovaná chladiaca slučka proti prehriatiu kotla
 • Možnosť spaľovania polien priemeru až 130 mm
 • Umiestnenie ventilátora na výstupe spalín
 • Predohrev vzduchu pre spaľovanie
 • Spaľovanie drevoplynu na špeciálnej keramickej tryske
 • Zaručená ekonomická a ekologická prevádzka

Damat Pyro – BUDERUS

Prospekt na stiahnutie – formát PDF (690 kB)

Damat Pyro - BUDERUS

Damat Pyro - BUDERUS

Kotly DAMAT PYRO G prinášajú revolučné riešenie ekologického kúrenia suchým drevom – pyrolytické spaľovanie v liatinovom kotlovom telese. Pri tomto procese dochádza na splyňovacej tryske alebo plynovom rošte k tvorbe horúceho dreveného uhlia, na ktorom dochádza zaobmedzeného prístupu vzduchu k uvoľneniu plynu, ktoré sa miešajú so sekundárnym vzduchom v splyňovacej tryske alebo rošte a vo forme plameňa dohorievajú v spodnom priestore.

Pyrolytické spaľovanie zaručuje ekonomickú a ekologickú prevádzku, pri ktorej vzniká minimum popola. Liatinové kotlové teleso je výrazne odolnejšie voči dechtu a kyselinám vznikajúcim pri splyňovaní, predlžuje sa životnosť kotla. Liatinové kotly DAMAT PYRO G sa vyrábajú vo výkonovom rade od 20 do 36 kW.

Kotly DAMAT PYRO G sa skladaju z liatinového telesa, keramickej trysky, spaľovacej komory, zberača spalín s odťahovým ventilátorom a ovládacieho panelu.Súčasťou dodávky je aj chladiaca slučka zaisťujúca bezpečný odvod prebytočného tepla z kotla, ktorá sa umiestňuje hore na kotol. Ku chladiacej slučke je potrebné dokúpiť termostatický ventil, ktorý nie je súčasťou dodávky kotla. Odporúčaný je ventil WATTS STS 20.

Prednosti:

 • vysoká účinnosť až 88%
 • dlhšia životnosť liatinového kotlového telesa
 • jednoduchá regulácia primárneho vzduchu
 • umiestnenie ventilátoru na výstup spalín
 • prevádzku kotla možno riadiť temostatom alebo programátorom
 • v rozsahu 50 až 100%
 • ľahká obsluha
 • úsporné a ekologické vykurovanie