ATMOS

Drevosplyňovací kotol – ATMOS

Atmos

Atmos

- je konštruovaný na spaľovanie dreva, na princípe generátového splyňovania s použitím odťahového ventilátora, ktorý odsáva spaliny z kontla alebo vháňa vzduch do kotla. Násypka je vyrobená z kvalitné plechu hrúbky 6 mm. Splynovanie dreva s následným spaľovaním drevenného plynu v keramickom spaľovacom priestore zaručuje optimálne vyhorenie všetkých spálitelných látok. Kotol obsahuje regulátor ťahu HONEYWELL, kotlový termostat, bezpečnostný termostat, spalinový termostat, ktorý vypína ventilátor po dohorení paliva. Kotol pracuje na znížený výkon aj bez ventilátora, pri výpadku prúdu nezostanete bez kúrenia.

Prevedenie:

označenie vykurovací výkon max dĺžka dreva v mm
DC 18S 14 – 20kW 330
DC 22S 15 – 22kW 530
DC 25S 17 – 25 kW 530
DC 32S 25 – 35 kW 530
DC 20GS 14 – 20kW 330
DC 25GS 17 – 25 kW 530
DC 32GS 22 – 32 kW 530
DC 40GS 28 – 40 kW 530

predpísané palivo: suché drevo o výhrevnosti 15 – 18 mj.kg-1, priemer 80 – 150 mm, vlhkosť 12 – 20%


Splyňovací kotol na uhlie a drevo – ATMOS

Prospekt na stiahnutie – formát PDF (7.7 MB)

Splyňovací kotol na uhlie a drevo - ATMOS

Splyňovací kotol na uhlie a drevo - ATMOS

- kotol je tvorený dvomi nad sebou umiestnenými komorami, vrchná komora slúži ako zásobník paliva, spodná komora je spaľovacia komora a popolník. Medzi nimi je umiestnený nový, patentom chránený otočný rošt, kotrý umožňuje dokonalé splynovacie uhlia a dreva jednotlivo alebo dohromady, taktiež zabezpečuje jednoduché čistenie popolu. Doporučuje sa spalovať uhlie a drevo dohromady.

Prevedenie:

označenie vykurovací výkon
C 18S 14 – 20 kW
C 20S 17 – 25 kW
C 30S 22 – 32 kW
C 40S 28 – 40 kW
C 50S 35 – 48 kW

predpísané palivo: hnedé uhlie o výhrevnosti 17 – 20 mj.kg-1, suché drevo o výhrevnosti 15 – 18 mj.kg-1, priemer 70 – 100 mm, vlhkosť 12 – 20%