Stacionárne kotly

Zemný plyn patrí v našich podmienkach vďaka svojej dostupnosti a komfortu k hlavnému zdroju energie pri vykurovaní budov. Preto patria plynové kotly medzi najrozšírenejšie. Plynový kotol je vhodne upravená uzavretá nádoba, v ktorej dochádza k spaľovaniu plynného paliva, pričom sa uvoľňujú spaliny a teplo. Prostredníctvom výmenníka tepla sa vzniknuté teplo odovzdáva vykurovaciemu médiu (vykurovacia voda, kondenzát). Vhodné sú na vykurovacie systémy, ktoré pracujú s vyššími teplotnými spádmi (80/6). Klasické riešenie pre plynové vykurovanie najmä v rodinných domoch.

Zo širokej ponuky stacionárnych kotlov vyberáme výrobky značiek:

(kliknutím na logo prejdete na vybrané výrobky)