DRAŽICE

Kombinované ohrievače vodorovné DRAŽICE

Prospekt na stiahnutie – formát PDF (0.4 MB)

Návod na obsluhu a montáž na stiahnutie – formát PDF (1.7 MB)

OKCV - 180

OKCV - 180

Charakteristika ohrievačov

Pracovná poloha – vodorovná

Kombinovaný akumulačný ohrievač s vodorovnou pracovnou polohou je určený do priestorov s nedostatkom miesta o objemoch 125–200 litrov. Ohrievač môže byť upevnený na stene pomocou dodávaných konzol alebo pripevnený vo vodorovnej polohe ku vhodnej konštrukcii pomocou závesov(nutné priobjednať). Vždy je treba počítať s dostatkom miesta nad a pod ohrievačom pre montáž prívodného potrubia.

Možnosti ohrevu

Elektrickou energiou. Keramické výhrevné teleso ovládané prevádzkovým termostatom a istené bezpečnostným termostatom (tepelnou poistkou).Teplotný rozsah 5–74 stupňov Celzia. Pripojovacie napätie 1-PE–N/AC 230 V/50 Hz. Elektrické krytie IP 44 umožňuje umiestenie ohrievača do zóny 2 podľa ČSN 33 2000–7–701.

Výmeníkom. Ohrievač je možné napojiť na externý teplovodný zdroj s max. teplotou 110 stupňov Celzia a tlaku 0,4 MPa. Ohrev zaisťuje výkonný dvojplášťový výmeník vrstvením teplej vody. Výmeník ohreje najprv vodu v hornej časti nádoby a potom ohrieva spodné vrstvy objemu. Tento spôsob postupného ohrevu je vhodný zvlášť na samoťažné ústredné vykurovanie a malé samoťažné solárne systémy. Výmeník pracuje v nútenom obehu aj v samoťažnom systéme. Čidlo regulácie výhrevnej vody je možné vložiť do spoločnej objímky s čidlami elektroinštalácie.

Využitie

 • Príprava TUV pre objekty s teplovodným ústredným vykurovaním na plyn, tuhé palivé v zimnom období.
 • Ohrev elektrickou energiou mimo vykurovaciu sezónu s možnosťou využitia nízkého tarifu elektrickej energie(nočný prúd).

Príslušenstvo:

 • Poistný ventil
 • Sada závesov pre upevnenie na vodorovnú konštrukciu

Výbava na želanie

 • Cirkulačný vstup
 • Výhrevné teleso s výkonom 4 kW a zapojením 3 PE-N 400 V/50 Hz — len u OKCV 180 a OKCV 200

Rez ohrievačom vody

OKCV - rezTechnické parametre ohrievačov

Typ OKCV 125 OKCV 160 OKCV 180 OKCV 200
Objem [l] 125 152 180 200
Maximálny prevádzkový tlak nádoby [MPa] 0,6 0,6 0,6 0,6
Napätie [V] 230 230 230 230
Príkon [W] 2 000 2 000 2 200 2 200
Elektrické krytie IP 44 IP 44 IP 44 IP 44
Dĺžka ohrievača [mm] 1 046 1 235 1 200 1 300
Priemer ohrievača [mm] 524 524 584 584
Maximálna hmotnosť ohrievača bez vody [kg] 59 68 80 84
Doba ohrevu elektrickou energiou z 10 °C na 60 °C [hod] 3,8 5 5 5,5
Maximálny prevádzkový pretlak výmeníka [MPa] 0,4 0,4 0,4 0,4
Teplosmenná plocha [m2] 0,7 0,7 0,75 0,75
Menovitý tepelný výkon pri teplote výhrevnej vody 80 °C a prietoku 310 l/hod [W] 10 260 10 260 11 000 11 000
Doba ohrevu výmeníkom z 10 °C na 60 °C [min] 43 53 63 72
Menovitý tepelný výkon pri teplote výhrevnej vody 80 °C a prietoku 720 l/hod [W] 16 800 16 800 18 000 18 000
Doba ohrevu výmeníkom z 10 °C na 60 °C [min] 26 35 38 43
Tepelné straty/trieda energetickej účinnosti [kWh/24 hod] 1,09/C 1,39/C 1,39/C 1,4/B


Kombinované ohrievače závesné, zvislé – DRAŽICE

Prospekt na stiahnutie – formát PDF (0.4 MB)

Návod na obsluhu a montáž na stiahnutie – formát PDF (1.7 MB)

Charakteristika ohrievačov

Pracovná poloha – zvislá (zavesený na stene)

Kombinované akumulačné ohrievače určené pre zavesenie na stenu o objemoch 80–200 litrov. Rozostupy kotvových skrutiek výrobca zachováva po celú dobu histórie výroby pre ľahšiu výmenu vyslužilých ohrievačov. Je možné taktiež dokúpiť záves na rozostup kotvových skrutiek 350 mm.

Možnosti ohrevu

Elektrickou energiou. Keramické výhrevné teleso ovládané prevádzkovým termostatom a istené bezpečnostným termostatom (tepelnou poistkou).Teplotný rozsah 5–74 stupňov Celsia. Pripojovacie napätie 1-PE–N/AC 230 V/50 Hz. Elektrické krytie IP 45 umožňuje umiestenie ohrievača do zóny 1 podľa ČSN 33 2000–7–701.

Výmeníkom. Ohrievač je možné napojiť na externý teplovodný zdroj s max. teplotou 110 stupňov Celzia a tlaku 1 MPa. Podľa výkonu zdroja je nutné priradiť i ohrievač s príslušným výkonom výmeníka. Výmeník pracuje v nútenom obehu i v samotížném systému. Čidlo regulácie vyhrevnej vody je možné vložiť do spoločnej objímky s čidlami elektroinštalácie.

Hlavné využitie
 • Príprava TUV pre objekty s teplovodným ústredným vykurovaním na plyn, tuhé paliva v zimnom období.
 • Ohrev elektrickou energiou mimo vykurovaciu sezónu s možnosťou využitia nízkého tarifu elektrickej energie (nočný prúd).
Príslušenstvo
 • Poistný ventil
Výbava na želanie
 • Cirkulačný vstup
 • výhrevné teleso s výkonom 4 kW a zapojením 3 PE-N 400 V/50 Hz

Rez ohrievačom vody

OKC - rezTechnické parametre ohrievačov

Typ OKC 80 OKC 100 OKC 125 OKC 160 OKC 180 OKC 200
Objem [l] 75 95 120 147 175 195
Maximálny prevádzkový tlak nádoby [MPa] 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Napätie [V] 230 230 230 230 230 230
Príkon [W] 2 000 2 000 2 000 2 000 2 200 2 200
Elektrické krytie IP 45 IP 45 IP 45 IP 45 IP 45 IP 45
Výška ohrievača [mm] 736 881 1 046 1 235 1 200 1 300
Priemer ohrievača [mm] 524 524 524 524 584 584
Maximálna hmotnosť ohrievača bez vody [kg] 42 52 58 66 76 81
Doba ohrevu elektrickou energiou z 10 °C na 60 °C [hod] 2,5 3 3,8 5 5 5,5
Maximálny prevádzkový pretlak výmeníka [MPa] 1 1 1 1 1 1
Teplomenná plocha [m2] 0,41 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68
Menovitý tepelný výkon pri teplote vyhrevnej vody 80 °C a prietoku 310 l/hod [W] 7 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000
Doba ohrevu výmeníkom z 10 °C na 60 °C [min] 50 48 55 75 77 86
Menovitý tepelný výkon pri teplote výhrevnej vody 80 °C a prietoku 720 l/hod [W] 9 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000
Doba ohrevu výmeníkom z 10 °C na 60 °C [min] 32 23 28 35 40 45
Tepelné straty/trieda energetickej účinnosti [kWh/24 hod] 0,71/C 0,88/C 1,09/C 1,39/C 1,39/C 1,4/B
Typ OKC 100/1 m2 OKC 125/1 m2 OKC 160/1 m2 OKC 180/1 m2 OKC 200/1 m2
Objem [l] 95 120 160 180 200
Maximálny prevádzkový tlak nádoby [MPa] 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Napätie [V] 230 230 230 230 230
Príkon [W] 2 000 2 000 2 000 2 200 2 200
Elektrické krytie IP 45 IP 45 IP 45 IP 45 IP 45
Výška ohrievača [mm] 881 1 046 1 235 1 200 1 300
Priemer ohrievača [mm] 524 524 524 584 584
Maximálna hmotnosť ohrievača bez vody [kg] 58 64 72 82 88
Doba ohrevu elektrickou energiou z 10 °C na 60 °C [hod] 3 3,8 5 5 5,5
Maximálny prevádzkový pretlak výmeníka [MPa] 1 1 1 1 1
Teplomenná plocha [m2] 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08
Menovitý tepelný výkon pri teplote vyhrevnej vody 80 °C a prietoku 720 l/hod [W] 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000
Doba ohrevu výmeníkom z 10 °C na 60 °C [min] 14 17 23 26 28
Tepelné straty/trieda energetickej účinnosti [kWh/24 hod] 0,88/C 1,09/C 1,39/C 1,39/C 1,4/B