Plynový ohrievač ATTACK PZO

Prospekt na stiahnutie – formát PDF (1.4 MB)

Plynový ohrievač ATTACK PZO

Plynový ohrievač ATTACK PZO

– je plynový zásobníkový ohrievač s priamym ohrevom TÚV. Ohrev zaisťuje atmosferický horák. Ohrievač je určený na zavesenie na stenu. Teplotu ohrievanej vody si volí užívateľ nastavením ovládacieho gombíka plynového regulačného ventilu v rozsahu 30 až 70 °C. Teplota vody je na takto nastavenej hodnote udržiavaná automaticky. Jej dohrievanie nastáva buď po odobratí približne 20 l teplej vody alebo pri poklese jej teploty o 5°C. Ohrievač má vysokú účinnosť, ekologické spaľovanie, piezoelektrické zapaľovanie, priamy ohrev, vybavenie spalinovým termostatom, dokonalá tepelná izolácia, vysoká spoľahlivosť, nízka hlučnosť.

Prevedenie:
označenie objem nádrže výkon doba ohrevu z 20° na 60°
PZO 80 80 L 4,2 kW 65 min
PZO 120 120 L 4,7 kW 83 min
PZO 150 150 L 4,7 kW 104 min