Prietokové ohrievače

Okrem malých elektrických prietokových ohrievačov s objemom 3 až 5 litrov, ktoré slúžia pre jedno odberné miesto, napríklad pre umývadlo, sú na trhu aj prietokové ohrievače na plyn, ktoré dokážu naraz zásobovať viac odberných miest, teda nielen umývadlo, ale aj sprchu a drez. Prietokové ohrievače sú vhodné na decentralizovanú prípravu teplej vody. Ak napríklad susedia spolu kúpeľňa a kuchyňa, možno ich zásobovať teplou vodou, a to nezávisle od systému vykurovania, čiže teplá voda sa ohrieva pre dané odberné miesto vždy v samostatnom zriadení. Zatiaľ čo zásobníkové ohrievače na elektrinu majú malý príkon, ale vysoký objem, pri prietokových ohrievačoch platí väčšinou opak. Ich nespornou výhodou je, že nie sú náročné na priestor.

Keď už sme pri porovnávaní, netreba zabudnúť na to, že pri plynových prietokových ohrievačoch sú síce prvotné náklady vyššie ako pri elektrických, ale zato prevádzkové náklady predstavujú oveľa menšiu položku. V neprospech plynových ohrievačov možno uviesť fakt, že sú citlivé na kvalitu vody, teda sa rýchlejšie zanesú vodným kameňom.

názov max. tepelný výkon
Prietokové ohrievače – PROTHERM 24.5 kW
Prietokové ohrievače – ISEA -
Prietokové ohrievače – HAKL PM 5.5 kW
Prietokové ohrievače – DAFI 11 kW