Ploché slnečné kolektory

Ploché slnečné kolektory sa vyznačujú veľkou plochou zasklenia a veľkým absorbérom. Ich výkon je pri plnom slnečnom žiarení veľký. Využívajú väčšinu slnečnej energie, dopadajúcu na nimi zastavanú plochu.

Absorbčná plocha kolektorov je tvorená vysoko selektívnym povrchom. Ten má vysokú schopnosť absorbovať slnečné žiarenie , ale jeho sálanie tepla do okolia (tepelná strata sálaním) je minimálna.

Kliknutím na logo prejdete na výrobky výrobcov: