Trubicové slnečné kolektory

Vákuové trubicové slnečné kolektory využívajú ako tepelnú izoláciu vákuum, vytvorené medzi dvoma sklenenými trubicami. Na vnútornej trubici je nanesená vysoko selektívna absorbčná vrstva. Získané teplo sa odvádza špeciálnymi hliníkovými lamelami do medených trubičiek, v ktorých prúdi ohrievaná kvapalina.

Tepelné straty trubicových kolektorov sú vďaka tomu veľmi malé a kolektory môžu získavať teplo i pri veľmi slabom slnečnom žiarení (slnko za mrakom – difúzne žiarenie), alebo pri extrémne nízkych teplotách (nízka teplota vzduchu a vysoká teplota ohriatej kvapaliny).

Ich prednosti vyniknú najmä:

  • pri nízkych vonkajších teplotách
  • pri ohreve vody na vysokú teplotu
  • pri nízkej intenzite slnečného žiarenia
  • pri difúznom žiarení, keď je slnko za mrakom

Kvôli týmto vlastnostiam sú trubicové kolektory vhodné na:

  • prikurovanie s ohrevom vody pre domácnosť
  • celoročný ohrev bazéna a vody pre domácnosť
  • ohrev vody na vysokú teplotu

Kliknutím na logo prejdete na výrobky výrobcov: