VIESSMANN

Vitosol 200-T

Prospekt solárne systémy Viessmann – na stiahnutie – formát PDF (6,9 MB)

Technické údaje na stiahnutie – formát PDF (185 kB)

Vitosol 200-T

Vitosol 200-T

Vitosol 200-T predstavuje vákuový trubicový kolektor s priamym prúdením, ktorý je ideálny pre montáž nezávislú od polohy. So svojim novým dizajnom zberača sa Vitosol 200-T harmonicky integruje do strechy.

Efektívne využitie slnečného tepla

Absorbéry so sol-titánovým povlakom zachytávajú mimoriadne veľa slnečnej energie a týmto zabezpečujú vysokú účinnosť. Mimoriadne vysoko účinnú tepelnú izoláciu pritom zabezpečuje vákuum v trubiciach. Takto nevznikajú takmer žiadne tepelné straty medzi trubicami a absorbérom a kolektor preto dokáže aj zo slabého slnečného žiarenia vyťažiť ešte využiteľné teplo.

Vysoká energetická výťažnosť z dlhodobého hľadiska

Vitosol 200-T

Vitosol 200-T - rez

Slnečné kolektory spoločnosti Viessmann sú dimenzované na nadpriemerne dlhú životnosť, ktorú zabezpečujú vysoko kvalitné materiály, odolné proti korózii, napr. borosilikátové sklo, meď a ušľachtilá oceľ. Absorbér je integrovaný do vákuovej trubice. Tento konštrukčný princíp ho chráni pred poveternostnými vplyvmi ako aj pred znečistením a zabezpečuje trvalú využiteľnosť energie.

Rýchla a bezpečná montáž

vitosol-300-t-prenos-tepla

Plne uzavreté kondenzátory zabezpečujú účinný prenos tepla u výmenníka Duotec s dvojitými rúrkami.

Kolektory typu Vitosol 200-T sa vyrábajú ako prefabrikované modely. Pomocou svojho nového inovatívneho nastáčaného systému sa trubice dajú montovať jednoducho a rýchlo, a to v akejkoľvek polohe, bez nutnosti náradia. Trubice iba zastrčíte do rozdeľovacej rúrky – jeden klik – a hotovo. Jednotlivé trubice sa potom dajú otáčať a nasmerovať optimálne smerom k slnku.

Vzájomné spojenie kolektorov sa realizuje prostredníctvom nástrčných konektorov z vlnitej rúrky, vyrobenej z ušľachtilej ocele.

Výhody na prvý pohľad:

 • Vysoko efektívny vákuový trubicový kolektor s priamym prúdením pre vysokú výťažnosť solárnej energie.
 • Vitosol 200-T

  Vitosol 200-T

 • Kolektor je univerzálne použiteľný, nakoľko umožňuje montáž nezávislú na polohe – zvisle alebo vodorovne, na strechách ako aj na fasádach.
 • Jednoduché a bezpečné pripojenie jednotlivých trubíc pomocou nového inovatívneho nástrčného systému.
 • Vitosol 200-T

  Príklad použitia zariadenia Vitosol 200-T – trubicové kolektory na fasáde.

 • Absorpčné plochy integrované do vákuových trubíc, s nízkou citlivosťou na znečistenie.
 • Trubice je možné optimálne natočiť smerom k slnku a tým maximalizovať energetický zisk.
 • Vysoko účinná tepelná izolácia zberača minimalizuje tepelné straty.
 • Jednoduchá montáž pomocou upevňovacieho systému Viessmann, ako aj nástrčnými konektormi z vlnitej rúrky vyrobenej z ušľachtilej ocele.
 • Pripojenie prívodu aj spiatočky na jednej strane, čo umožňuje zberné vedenie, integrované v telese zberača; takto dosiahneme minimalizáciu prác pri pokládke rúrkových vedení.


Vitosol 300-T

Prospekt solárne systémy Viessmann – na stiahnutie – formát PDF (6,9 MB)

Technické údaje na stiahnutie – formát PDF (273 kB)

Vitosol 300-T

Vitosol 300-T

Vysoko výkonný vákuový trubicový kolektor Vitosol 300-T pracuje na osvedčenom princípe tepelných trubíc (Heatpipe), čím ponúka mimoriadne vysoký stupeň prevádzkovej bezpečnosti. Jednou z oblastí použitia kolektorov Vitosol 300-T, sú aplikácie, u ktorých je potrebné počítať s dlhšími fázami silného slnečného žiarenia bez odberu tepla, tzv. fázy stagnácie. Suché napojenie trubíc v zberači a integrované obmedzenie teploty zabezpečuje mimoriadne vysokú prevádzkovú bezpečnosť.

Princíp tepelných trubíc (Heatpipe) pre vysokú prevádzkovú istotu

Pri tomto funkčnom princípe solárne médium neprúdi priamo cez trubice. Namiesto toho nosné médium cirkuluje v špeciálnom absorbéri; toto sa vyparuje vplyvom slnečného žiarenia a teplo odovzdáva prostredníctvom výmenníka tepla solárnemu médiu.

Duotec: dve predsa len „menia“ lepšie

Vitosol 300-T

Vitosol 300-T - rez

Kondenzátory sú plne obklopené patentovaným výmenníkom tepla Duotec, ktorý mimoriadne dobre absorbuje teplo a odovzdáva ho teplonosnému médiu, ktoré popri ňom prúdi.

Jednoduchá montáž a údržba

vitosol-300-t-prenos

Plne uzavreté kondenzátory zabezpečujú účinný prenos tepla u výmenníka Duotec s dvojitými rúrkami.

Pri montáži je možné kolektory osvedčeným nástrčným systémom s vlnitými rúrkami z ušľachtilej ocele veľmi ľahko vzájomne spojiť. Jednotlivé trubice je možné axiálnym pootočením presne nasmerovať na slnko. Napojenie trubíc sa realizuje suchou cestou, teda bez priameho kontaktu medzi nosným médiom a zmesou vody a glykolu. Týmto vzniká perfektné napojenie trubíc, ktoré umožňuje aj výmenu jednotlivých trubíc pri naplnenom zariadení.

Vysoko kvalitné materiály

vitosol-300-t-aplikacia-strecha

Vitosol 300-T ponúka univerzálne možnosti aplikácie na streche.

Pre spoľahlivosť, prevádzkovú bezpečnosť a dlhú aktívnu životnosť na vysokej úrovni sú k dispozícii vysoko kvalitné nehrdzavejúce materiály. Používajú sa tu okrem iného borosilikátové sklo, meď a ušľachtilá oceľ.

Výhody na prvý pohľad:

 • Vysoko účinný kolektor s vákuovými trubicami pracujúci na princípe tepelnej rúrky (Heatpipe) zabezpečuje vysokú mieru prevádzkovej bezpečnosti.
 • Plochy absorbéru so sol-titánovým povrchom sa vyznačujú nízkou citlivosťou voči znečisteniu – čo sa dosiahlo integráciou plôch absorbéru do vákuových trubíc.
 • Účinný prenos tepla prostredníctvom plne zakrytých kondenzátorov vo výmenníku tepla Duotec s dvomi rúrkami.
 • Trubice sa dajú optimálne nasmerovať na slnko a tým dosiahnuť maximalizáciu energetického zisku.
 • vitosol-300-t-ukazka

  Vitosol 300-T

 • Vysoko účinná tepelná izolácia zberača minimalizuje tepelné straty.
 • Integrované obmedzenie teploty reguluje pri veľmi vysokých teplotách kolektoru tepelný tok.
 • Jednoduchá montáž prostredníctvom spájacích systémov spoločnosti Viessmann.
 • Atraktívny dizajn kolektoru, zberač sa dodáva vo farbe RAL 8019 (hnedá).