Bytové termostaty

Siemens RAA20

Prospekt na stiahnutie – formát PDF (80 kB)

Siemens RAA20

Siemens RAA20

– najjednoduchší izbový termostat, dvojpolohová regulácia, ktorá sa využíva na regulovanie teploty v miestnosti. Je vybavený samostatnými výstupmi pre vykurovanie a chladenie. Ak teplota v miestnosti klesne pod nastavenú žiadanú hodnotu termostat zopne kontakt vykurovania. Ak teplova v miestnosti prekročí nastavenú hodnotu termostat zopne kontakt chladenia.


Siemens RAA30

Prospekt na stiahnutie – formát PDF (120 kB)

Siemens RAA30

Siemens RAA30

– izbový termostat s prepínačom ZAP/VYP. Používa sa na reguláciu teploty v miestnosti, je využiteľný v bytových domoch, menších priemyselných budovách. S otočným termostatom sa nastavý želaná hodnota teploty priestoru. Oblasť nastavenia žiadanej hodnoty sa môže ohraničiť mechanicky pomocou zástrčného jazdca na otočnom tlačidle (pod krytom).


Siemens RDE10

Prospekt na stiahnutie – formát PDF (234 kB)

Siemens RDE10

Siemens RDE10

– elektronicky programovateľný regulátor teploty s týždenným programom zaručuje jednoduché ovládanie, vysokú úroveň kvality, spoľahlivosti a atraktívny vzhľad. Regulátor teploty miestnosti s týždennými spínacími hodinami a LCD-displejom pre vykurovacie systémy, dvojpolohová regulácia s výstupným signálom ZAP/VYP vykurovania, normálny a energeticky úsporný režim prevádzky, prevádzka je možná so sieťovým napájaním 230 V ~(RDE10) alebo batériovým napájaním 3V js(RD10.1). Je možné ho využiť v bytoch, školách aj v podnikateľských priestoroch.


Siemens RDE20.1

Prospekt na stiahnutie – formát PDF (233 kB)

Siemens RDE20.1

Siemens RDE20.1

– elektronicky programovateľný regulátor teploty s týždenným programom zaručuje jednoduché ovládanie, vysokú úroveň kvality, spoľahlivosti a atraktívny vzhľad. Regulátor teploty miestnosti s týždennými spínacími hodinami a LCD-displejom a prídavným externým snímačom teploty pre vykurovacie systémy pre vykurovacie systémy, dvojpolohová regulácia s výstupným signálom ZAP/VYP vykurovania, normálny a energeticky úsporný režim prevádzky, týždenný časový spínač a prevádzka s ručným ovládaním, prevádzka s batériovým napájaním 3 V js, prípoj pre externý snímač teploty. Je možné ho využiť v bytoch, školách aj v podnikateľských priestoroch.


Protherm Instat 2

Prospekt na stiahnutie – formát PDF (186 kB)

Protherm Instat 2

Protherm Instat 2

– programovateľný regulátor s týždenným programom umožňujúcim nastaviť 4 rôzne časy, v ktorých dochádza ku zmene medzi 4 zvolenými teplotami vždy zhodne v pracovných dňoch a zhodne vo voľných dňoch. Každému dňu v týždni je možné ľubovolne priradiť charakter pracovného alebo voľného dňa.


Protherm Instat 6

Prospekt na stiahnutie – formát PDF (186 kB)

Protherm Instat6

Protherm Instat6

– programovateľný regulátor s 1 týždenným a 1denným programom, umožňujúci nastaviť 6 rôznych časových pásiem. Týmto časovým pásmam môžeme priradiť jednu z 3 teplôt. Počiatočné časy môžu byť nastavené pre všetky dni zhodne alebo jednotlivo pre každý deň. Ďalej obsahuje režim s protizámrazovou ochranou až na 99 dní, počítadlo prevádzkových hodín, možnosť ručnej prevádzky.