Kotly

Ako vybrať správny kotol

  Medzi základné kritéria pri rozhodovaní patrí:

 • palivo: trh ponúka viacero druhov paliva, v súčasnosti existujú kotly na tuhé palivo, zemný plyn, propán, elektrickú energiu a na extra ľahké vykurovacie oleje,
 • výkon kotla: musí zodpovedať tepelným stratám objektu, správne naprojektovaný kotol zabezpečí dostatok tepla aj v najväčších mrazoch, výkon kotla určený „od oka“ zhoršuje regulačné možnosti vykurovacej sústavy a tým aj komfort a spotrebu paliva,
 • umiestnenie kotla: je potrebné sa rozhodnúť či kotol bude stáť na zemi alebo sa povesí na stenu, čo záleži na stavebných dispozíciach objektu, ale aj na druhu vykurovacej sústavy. V súčasnosti sa závesné kotly vyrábajú so zvýšeným elektrickým krytím, aby mohli byť umiestnené v kúpelniach, taktiež hlučnosť pri moderných kotloch je nízka, pričom kotle PROTHERM nepresahujú hodnotu 55 dB, čo je hodnota prípustná pre obytné miestnosti,
 • spôsob odvodu spalín: je dôležitý pre činnosť kotla, odvod spalín je možné riešiť:
  • komínom, čo je tradičné riešenie, pri ktorom sa spaliny odvádzajú do komína a spaľovací vzduch si kotol odoberá z miestnosti, kde je nainštalovaný. Táto miestnosť musí mať dostatočné vetranie.
  • turbo kotly nemajú špeciálne nároky na prívod vzduchu do miestnosti, kde sú umiestnené, preto ich možno umiestniť do malých miestností, bez vetracích otvorov. Spaliny sa odvádzajú pomocou špeciálneho zdvojeného potrubia do vonkajšieho prostredia, odkiaľ sa zároveň privádza spaľovací vzduch
  • poloturbo, čo je alternatívne riešenie, ktoré je vhodné použiť pri stacionárnych liatinových kotlov, pretože pomocou ventilátora sa odvádzajú spaliny potrubím mimo objekt, a spaľovací vzduch si kotol odoberá z miestnosti,
 • príprava teplej vody: z ekonomického pohľadu sú kotly s prietokovým ohrevom lacnejšie a ohrievajú vodu len vtedy, keď je potrebná. Naopak kotly so zásobníkom sú o niečo málo prevádzkovo drahšie, ale o to komfrontnejšie. Kotol s prietokovým ohrevom vody môže zásobovať zároveň drez a spruchu alebo bez problémov napustí menšiu vaňu, teplota z kohútika je cca 38°C. Pri kotloch so zásobníkom nie je problém zásobovať drez, sprchu a vaňu zároveň, je však limitujúci objem zásobníka.