Splyňovacie kotly

Do splyňovacích kotlov je možné prikladať veľké kusy dreva, čím šetrí prácu pri príprave dreva. Ventilátor v kotly zabezpečuje rovnomerné a efektívne spaľovanie. Odťahový ventilátor uľahčuje rozkúrenie a znižuje vykurovanie do kotolne na minimum a zaisťuje efektívne spaľovanie. Po dohorení paliva sa ventilátor vypne spalinovým termostatom.

názov max. výkon odvod spalín
Attack DP 25 – 95 95 kW komín
Attack DPX 25 – 45 45 kW komín
Drevosplyňovací kotol – ATMOS 40 kW komín
Splyňovací kotol na uhlie a drevo – ATMOS 48 kW komín