Ohrievače

Ako zvoliť správny ohrievač

  Čo je dôležité vedieť pri výbere vhodného typu ohrievača vody:

 • tepelná izolácia: únik tepla cez povrch nádrže obmedzuje tepelná izolácia. Jej kvalita priamo vplýva na úspornosť prevádzky bojlera. V prípade moderných bojlerov, pri ktorých sa ako tepelná izolácia väčšinou používa polyuretánová pena nezaťažujúca životné prostredie, je hodnota merných tepelných strát nižšia ako 8 Wh/24 hodín/liter. Pri obstarávaní nového ohrievača venujte údaju o merných tepelných stratách veľkú pozornosť. Pri dnešných vysokých cenách energií úsporné technológie preukazujú svoje prednosti.
 • dimenzovanie objemu akumulačného ohrievača vody: je veľmi dôležité odhadnúť optimálnu veľkosť ohrievača. Nesprávna voľba vedie k zvyšovaniu nákladov na prípravu teplej úžitkovej vody pri príliš veľkom objeme ohrievača alebo k rovnako nepríjemnému nedostatku vody pri menšom objeme, ako je potrebné. Pri dodržaní niekoľkých jednoduchých pravidiel a po rozumnom odhade terajšej i budúcej situácie v domácnosti, do ktorej ohrievač kupujete, sa pravdepodobne nedopustíte omylu, ak budete vychádzať z nasledujúcej tabuľky:
 • Počet osôb v domácnosti Minimálna veľkosť ohrievača
  1 – 2 dospelí, byt 1 + 1 80 litrov
  2 dospelí, 1 – 2 deti, byt 2 + 1 120 litrov
  2 dospelí, 2 – 3 deti, byt 3 + 1 150 litrov
  2 – 3 dospelí, 2 – 3 deti, byt 4 + 1 150 litrov

  Spotreba vody na rôzne činnosti pre jednu osobu:

  Účel Spotreba vody v litroch
  40°C 60°C
  Umývanie rúk 1,5 1
  Sprcha 30 18
  Vaňový kúpeľ 130 78
  Varenie 1,7 1
  Bežné upratovanie 3 1,8
 • dĺžka rozvodov: čím sú rozvody dlhšie, tým sú tepelné straty väčšie. Preto je vhodné umiestniť zdroj teplej vody čo najbližšie k miestu jej odberu. Pri rekonštrukcii domu, netreba preto zabúdať ani na staré potrubia a spôsoby ich inštalácie.
 • tepelná izolácia potrubných rozvodov: tepelne izolovať potrubné systémy, najmä väčšej dĺžky (nad 2 m), je dnes takmer nutnosť. Okrem úspor energie spotrebovanej na ohrev vody týmto dosiahnete aj skvalitnenie dodávky vody od bojlera k miestu spotreby. Tepelná izolácia znižuje pokles teploty vody pozdĺž potrubia.
 • pravidelná údržba: o ohrievač vody sa treba, tak ako o každé iné technické zariadenie, starať. Ale až na približne 65% všetkých ohrievačoch sa nevykonáva pravidelná prehliadka a údržba. Zvlášť v oblastiach s tvrdou vodou je potrebné zabezpečiť odstraňovanie nánosu kotlového kameňa na stenách nádoby, na vykurovacom telese a na telese termostatu. V prípade zanedbania dochádza k zvyšovaniu spotreby energie na ohrev vody a nepresnosti merania jej teploty. Rovnako dôležité je vymieňať pravidelne (každé 2,5 až 5 rokov podľa tvrdosti vody) horčíkovú tyč ochraňujúcu vnútro nádrže pred koróziou.
 • nastavenie teploty na termostate bojlera: podľa štúdií až viac než 35% používateľov ohrievačov vody na Slovensku má nastavený termostat ohrievača na teplotu vyššiu ako 60°C, čo odborníci považujú za neekonomické, pretože sa zvyšuje spotreba energie na prípravu teplej úžitkovej vody a podstatne viac sa zanáša ohrievacie teleso ohrievača minerálmi, ktoré voda obsahuje (tzv. kotlový kameň). Odborníci u nás i vo svete odporúčajú nastaviť teplotu vody na hodnotu 55 – 60°C, a to z ekonomických a hygienických dôvodov.